Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Circet ως ελεγκτή δεδομένων προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιώματος φορητότητας και αντίθεσης, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

complianceofficer(at)circet.com

Τα πεδία της φόρμας που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά. Διαφορετικά, η Circet δεν θα μπορεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.