Ενδιαφέρεστε για την εταιρεία μας και θέλετε να μας στείλετε μια ανολοκλήρωτη αίτηση.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας. Θα μελετήσουμε την αίτησή σας με τη δέουσα προσοχή.
 

Οι υποχρεωτικές απαντήσεις σε αυτήν τη φόρμα επισημαίνονται με *.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Circet ως ελεγκτή δεδομένων προκειμένου να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιώματος φορητότητας και αντίθεσης, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

complianceofficer(at)circet.com

Τα πεδία της φόρμας που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά. Διαφορετικά, η Circet δεν θα μπορεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.