Εγγραφείτε στο Circet, Πάροχος δικτύων τηλεπικοινωνιών

Η ένταξη στην Circet σηματοδοτεί :

 • Την συμμετοχή σας στον ευρωπαικό ηγέτη τηλεπικοινωνιακών υποδομών
 • Συμμετέχετε στην κατασκευή των δικτύων του μέλλοντος
 • Γνωριζετε τους νέους μας πελάτες και τις τεχνολογικές προκλήσεις
 • Συμβάλετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Ζήτε μια μοναδική εμπειρία σε μια εταιρεία με διαρκείς ευκαιρίες εξέλιξης 

Ενωμένοι από το ίδιο πάθος και καθοδηγούμενοι από έντονη επιθυμία για επιτυχία, οι υπάλληλοι της Circet έχουν δημιουργήσει μια υγιή ατμόσφαιρα προκαλώντας να γίνετε μέλη της.

Υποβάλλετε αίτηση εδώ

Αναζήτηση μεταξύ των προσφορών

Βελτιώστε την αναζήτησή σας

Τα αποτελέσματα ταιριάζουν με τα κριτήριά σας

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 10 Οκτωβρίου 2020

Τίτλος εργασίας: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Αναφορά ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέρη :
Ισχύουν

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ισχύουν

Προσόντα:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση ή σχετική εμπειρία, επιθυμητή
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού σκαπτικών / περονοφόρων οχημάτων αμοίβεται επιπλέον
 • Γνώση γερμανικών ή αγγλικών όχι απαραίτητη αλλά αν υπάρχει, αμοίβεται αναλόγως
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Περιγραφή

Απολαβές / εργασιακό περιβάλλον:

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Κάλυψη μεταφοράς και διαμονής
 • Απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης

Απαιτούμενο προφίλ

Αρμοδιότητες:

 • Εργασίες εκσκαφής-επίχωσης σε δρόμους και λιθόστωτα πεζοδρόμια
 • Εξομάλυνση επιφανειών και δημιουργία κόμβων
 • Χρήση βασικών και ειδικών εργαλείων (μετά από σχετική εκπαίδευση)
 • Δημιουργία μειγμάτων, κονιαμάτων και επιχρισμάτων
 • Φροντίδα και συντήρηση των μηχανημάτων εγκατάστασης
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας

Απαιτούμενο προφίλ

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: στη Γερμανία ή / και στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Η εργασία εκτελείται αποκλειστικά στον ιστότοπο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της ημέρας που μπορούν να μεταβληθούν σε σύγκριση με τον οργανισμό που απαιτείται από τη δραστηριότητα στον ιστότοπο.
- Αλλαγή του τόπου διαμονής ανάλογα με το έργο.
- Η εργασία απαιτεί τέλεια ανάγνωση και αναγνώριση των χρωμάτων.
- Τα έργα που εκτελούνται είναι έργα στον αστικό ιστό, υπόγεια έργα (αίθουσες τηλεπικοινωνιών, γκαλερί), κατά μήκος δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
- Η χρήση απαιτεί την οδήγηση ελαφρών οχημάτων και συνεπώς την κατοχή της αντίστοιχης άδειας οδήγησης
- Η εργασία απαιτεί χειροκίνητη εργασία χειρισμού
- Αυτή η εργασία ενδέχεται να απαιτεί και (σκάλες, ρακέτες) νυχτερινή εργασία με χρήση βοηθητικών γερανών και φορτηγών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
- Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας

Ισχύουν
Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 14 Ιουλίου 2020

Τίτλος εργασίας: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αναφορά Συστατική Επιστολή

Μέρη :
Ισχύουν

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Συστατική Επιστολή

Ισχύουν

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
•    Πραγματοποιήστε δόσεις 
•    Ξεφορτώση και εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τα υλικά στο χώρο 
         αποθήκευσης .
•    Κατεδάφιση με  χρήση  μηχανημάτων 
•    Εκκαθάριση, εκκσκαφή ,επιχωματωση
•    Παραγωγή μιγμάτων προϊόντων συναρμολόγησης και επίστρωσης 
•    Ομαλοποίηση  των  επιφάνειων 
•    Συμμετοχή σε κατασκευαστικές δραστηριότητες

Περιγραφή

- Συμβάλλετε στη συνεχή βελτίωση:
o Αναλύοντας τις αδυναμίες ή / και τις ανθρώπινες αποτυχίες στην υλοποίηση ιστότοπων,
o Κατανοώντας, προς υποστήριξη της ανάλυσης του αρχείου αποτελεσμάτων, τις πηγές ασυμφωνιών μεταξύ της πρόβλεψης και της πραγματικής κερδοφορίας,
o Προτείνοντας στον επικεφαλής της δραστηριότητας ή στον περιφερειακό διευθυντή τις λύσεις που επιτρέπουν να αντιμετωπίζονται με βιώσιμο τρόπο αυτές οι πηγές απόκλισης,

- Συμβάλλετε στην καλή ανάπτυξη της επιχείρησης:
o Με τη θέσπιση και την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος των αρχείων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των προσωρινών αρχείων που του έχουν ανατεθεί και επιστρέφοντας μια περίληψη στον αρχηγό της δραστηριότητας ή στον περιφερειακό διαχειριστή,
o Αναζητώντας, καθημερινά και στο επίπεδό του, τις πιο οικονομικές λύσεις για τον σεβασμό αυτού του σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απροσδόκητων εξελίξεων,
o Προωθώντας την ανάπτυξη μιας επαναλαμβανόμενης εμπορικής σχέσης στην επιχείρηση σύνδεσης της επιχείρησής της (συμμετοχή στην ανάπτυξη προσφορών και προσφορών, τεχνική και εμπορική επίσκεψη στον πελάτη, δομημένη ανατροφοδότηση πληροφοριών σχετικά με τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης με επικεφαλής εμπορικής δραστηριότητας, ...)

Απαιτούμενο προφίλ

- Διασφάλιση της κερδοφορίας των έργων που υπάγονται στην ευθύνη του, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας και διαδικασίες ποιότητας (εσωτερικές και εξωτερικές)
o Διοργανώνοντας μια τεχνική επίσκεψη στον ιστότοπο, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του πελάτη,
o Καθορίζοντας τη λεπτομερή τεχνική εκτίμηση (σύμφωνα με τον κατάλογο συμβατικών τιμών ή τη σύμβαση-πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται η υπηρεσία) και παρουσιάζοντάς την στον πελάτη μέχρι την αποδοχή της τελικής προσφοράς,
o Με την οργάνωση της πλήρους εφοδιαστικής του ιστότοπου (συγκέντρωση πόρων, αιτήσεις αγοράς, κράτηση των απαραίτητων υλικών μέσων και σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων),
o Δημιουργώντας τον λεπτομερή φάκελο των παρεμβάσεων, ακολουθώντας ταυτόχρονα την καλή πορεία της διαδικασίας αλυσίδας εφοδιασμού
o Ελέγχοντας την πρόοδο των επιτευγμάτων, λαμβάνοντας μετρήσεις (εάν είναι απαραίτητο) και την τελική εσωτερική αποδοχή και με τον πελάτη,
o Αναλύοντας την κερδοφορία του έργου στο τέλος των εργασιών, ώστε να αναλύσουμε σε πραγματικό χρόνο τις αιτίες των διαφορών μεταξύ πραγματικών και προγραμματισμένων υπηρεσιών και να προχωρήσουμε, εάν είναι απαραίτητο, με επιπλέον τιμολόγηση.

Απαιτούμενο προφίλ

- Γνώση και τεχνογνωσία


o Διαχείριση εργασίας
o Έλεγχος του περιβάλλοντος Χειριστές τηλεπικοινωνιών στον τομέα των οπτικών ινών, τεχνικές έλξης, σύνδεση, μέτρηση και συγκόλληση καλωδίων
o Δεξιότητες εργαλείων: ανακλαστήρας, φωτομέτρο, οξυγονοκολλητής
o Διαχείριση και προγραμματισμός έργων,
o Καλή χρήση εργαλείων υπολογιστών,
o Διαχείριση και ανάλυση επιχειρήσεων
o Πρωτοβουλία και επιμονή,
o Οργάνωση, αναλυτικό πνεύμα και σύνθεση
 

Ισχύουν
Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 14 Ιουλίου 2020

Τίτλος εργασίας: ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Αναφορά Συστατική Επιστολή

Μέρη :
Ισχύουν

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Συστατική Επιστολή

Ισχύουν

-Γνώση και τεχνογνωσία:
o Έλεγχος της σύνδεσης, καλουπιού και συγκόλλησης καλωδίων οπτικών ινών,
o Έλεγχος και τέλεια χρήση των εργαλείων: ανακλαστήρα, φωτομέτρο, οξυγονοκολλητής
o Καλές δεξιότητες υπολογιστών
- Για να μάθετε πώς να είστε:
o Αυτονομία,
o Σκληρότητα και αποφασιστικότητα,
o πρωτοβουλία ·
- Χαρακτηριστικά:
Απαιτείται υποχρεωτική δυνατότητα μετακίνησης (τακτικά ταξίδια)

Περιγραφή

- Η εργασία εκτελείται σε ιστότοπους, σύμφωνα με τα καθημερινά χρονοδιαγράμματα που μπορούν να μεταβληθούν σε σύγκριση με τον οργανισμό που απαιτείται από τη δραστηριότητα στον ιστότοπο.
- Η απόσταση από το σπίτι μπορεί συχνά να οδηγήσει σε διανυκτερεύσεις έξω από το σπίτι.
- Η εργασία απαιτεί εργασία στην ηλεκτρική και ζωντανή γειτονιά, χειροκίνητη εργασία και οδήγηση ελαφρών οχημάτων (οπότε η κατοχή της αντίστοιχης άδειας οδήγησης είναι απαραίτητη)
- Η τέλεια έγχρωμη ανάγνωση είναι απαραίτητη
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε νυχτερινή εργασία

Απαιτούμενο προφίλ

- Για να διασφαλιστεί η καλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων στον ιστότοπο στον οποίο συμμετέχει, σε στενή σχέση με τον επόπτη εργασιών:
o Έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής συμμόρφωσης των παρασκευασμάτων υλικών και υλικών μέσων με αναφορά στην τεχνική περιγραφή (φάκελος παρέμβασης) της εγκατάστασης.
o Ενημερώνοντας τον εαυτό του με τον εξοπλισμό / τα υλικά που θα εγκατασταθούν και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν αναφερόμενοι στην τεχνική περιγραφή (φάκελος παρέμβασης) της εγκατάστασης
o Διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών υγείας και ασφάλειας του ιστότοπου με συστηματικό τρόπο.
o Ελέγχοντας την καλή εκτέλεση του ιστότοπου και τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των επιτευγμάτων τους.
o Αναλύοντας τις απαντήσεις στις κατασκευαστικές δυσκολίες που θα συναντούσε, αυτό, σε στενή σχέση με τον υπεύθυνο εργασιών που τον ενημερώνει για οποιαδήποτε απόκλιση σε σχέση με την προγραμματισμένη πρόοδο του χώρου.

- Για να διασφαλιστεί η θέση σε λειτουργία και τα απαραίτητα μέτρα για τον χαρακτηρισμό του εξοπλισμού μετάδοσης σύμφωνα με την παραγγελία εργασίας που παρέχεται, φυλλάδιο συνταγών
o Ενημερώνοντας τον εαυτό του με το υλικό που θα δοκιμαστεί αναφερόμενος στην τεχνική τεκμηρίωση
o Μελετώντας με ακρίβεια τα σχέδια και ρυθμίζοντας τη λίστα των οργάνων μέτρησης και των εργαλείων που απαιτούνται για τη θέση σε λειτουργία
o Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία συγκόλλησης για να διασφαλιστεί η τέλεια σύνδεση ινών
o Ελέγχοντας τη συμμόρφωση της σύνδεσης του εξοπλισμού πριν την ενεργοποιήσετε.
o Εκτελώντας τη θέση σε λειτουργία, τις μετρήσεις και την πιστοποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
o Με τη σύνταξη μιας τεχνικής έκθεσης ανάθεσης στην οποία εντοπίζονται τα σημεία δυσλειτουργίας.

- Συμβολή στη βελτίωση:
o Ανάλυση των αιτίων της δυσλειτουργίας ή των αποκλίσεων στο χώρο με τον επόπτη εργασιών, ώστε να επωφεληθούν από αυτά για επόμενα έργα.

- Να συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της ομάδας του.
o Υποδεικνύοντας και δείχνοντας τις βέλτιστες τεχνικές πρακτικές σχετικά με τις διαφορετικές καταστάσεις στα μέλη της ομάδας του.
o Κοινοποιώντας σε κάθε μέλος της ομάδας του το επίπεδο των επιτευγμάτων του.

Απαιτούμενο προφίλ

- Η εργασία εκτελείται σε εργοτάξιο, σύμφωνα με τα καθημερινά χρονοδιαγράμματα που μπορούν να μεταβάλλονται τακτικά.
- Η απόσταση από το σπίτι μπορεί συχνά να οδηγήσει σε διανυκτερεύσεις έξω από το σπίτι.
- Η εργασία απαιτεί εργασία στην ηλεκτρική και ζωντανή γειτονιά, χειροκίνητη εργασία και οδήγηση ελαφρών οχημάτων (οπότε η κατοχή της αντίστοιχης άδειας οδήγησης είναι απαραίτητη)
- Η τέλεια έγχρωμη ανάγνωση είναι απαραίτητη
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε νυχτερινή εργασία

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
- Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας
- Οι έννοιες της γερμανικής ή της αγγλικής γλώσσας θα είναι ένα πλεονέκτημα

Ισχύουν