Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 10 Οκτωβρίου 2020

Τίτλος εργασίας: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Αναφορά ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέρη :

Προσόντα:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση ή σχετική εμπειρία, επιθυμητή
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού σκαπτικών / περονοφόρων οχημάτων αμοίβεται επιπλέον
 • Γνώση γερμανικών ή αγγλικών όχι απαραίτητη αλλά αν υπάρχει, αμοίβεται αναλόγως
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Περιγραφή

Απολαβές / εργασιακό περιβάλλον:

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Κάλυψη μεταφοράς και διαμονής
 • Απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης

Απαιτούμενο προφίλ

Αρμοδιότητες:

 • Εργασίες εκσκαφής-επίχωσης σε δρόμους και λιθόστωτα πεζοδρόμια
 • Εξομάλυνση επιφανειών και δημιουργία κόμβων
 • Χρήση βασικών και ειδικών εργαλείων (μετά από σχετική εκπαίδευση)
 • Δημιουργία μειγμάτων, κονιαμάτων και επιχρισμάτων
 • Φροντίδα και συντήρηση των μηχανημάτων εγκατάστασης
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας

Απαιτούμενο προφίλ

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: στη Γερμανία ή / και στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Η εργασία εκτελείται αποκλειστικά στον ιστότοπο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της ημέρας που μπορούν να μεταβληθούν σε σύγκριση με τον οργανισμό που απαιτείται από τη δραστηριότητα στον ιστότοπο.
- Αλλαγή του τόπου διαμονής ανάλογα με το έργο.
- Η εργασία απαιτεί τέλεια ανάγνωση και αναγνώριση των χρωμάτων.
- Τα έργα που εκτελούνται είναι έργα στον αστικό ιστό, υπόγεια έργα (αίθουσες τηλεπικοινωνιών, γκαλερί), κατά μήκος δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
- Η χρήση απαιτεί την οδήγηση ελαφρών οχημάτων και συνεπώς την κατοχή της αντίστοιχης άδειας οδήγησης
- Η εργασία απαιτεί χειροκίνητη εργασία χειρισμού
- Αυτή η εργασία ενδέχεται να απαιτεί και (σκάλες, ρακέτες) νυχτερινή εργασία με χρήση βοηθητικών γερανών και φορτηγών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
- Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας

Ισχύουν