Γίνετε μέλος της οικογένειας Circet Hellas

Η Circet Hellas εγγυάται

 • την συμμετοχή σας στον ευρωπαϊκό ηγέτη τηλεπικοινωνιακών υποδομών,
 • συμμετοχή στην κατασκευή των δικτύων του μέλλοντος,
 • επαφή με νέους πελάτες και τεχνολογικές προκλήσεις,
 • συμβολή στην ανάπτυξη της επιχείρησης,
 • μια μοναδική εμπειρία σε μια εταιρεία με διαρκείς ευκαιρίες εξέλιξης.

Ενωμένοι από το ίδιο πάθος και καθοδηγούμενοι από έντονη επιθυμία για επιτυχία, οι υπάλληλοι της Circet έχουν δημιουργήσει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.
Γίνετε μέλος της.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας εδώ.

Τα αποτελέσματα ταιριάζουν με τα κριτήριά σας

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Ημερομηνία έκδοσης: 01 Σεπτεμβρίου 2022

Τίτλος εργασίας: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Αναφορά ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μέρη :
Ισχύουν

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ισχύουν

Προσόντα:

 • Επαγγελματική εκπαίδευση ή σχετική εμπειρία, επιθυμητή
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού σκαπτικών / περονοφόρων οχημάτων αμοίβεται επιπλέον
 • Γνώση γερμανικών ή αγγλικών όχι απαραίτητη αλλά αν υπάρχει, αμοίβεται αναλόγως
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Περιγραφή

Απολαβές / εργασιακό περιβάλλον:

 • Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Κάλυψη μεταφοράς και διαμονής
 • Απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης

Απαιτούμενο προφίλ

Αρμοδιότητες:

 • Εργασίες εκσκαφής-επίχωσης σε δρόμους και λιθόστωτα πεζοδρόμια
 • Εξομάλυνση επιφανειών και δημιουργία κόμβων
 • Χρήση βασικών και ειδικών εργαλείων (μετά από σχετική εκπαίδευση)
 • Δημιουργία μειγμάτων, κονιαμάτων και επιχρισμάτων
 • Φροντίδα και συντήρηση των μηχανημάτων εγκατάστασης
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας

Απαιτούμενο προφίλ

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: στη Γερμανία ή / και στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Η εργασία εκτελείται αποκλειστικά στον ιστότοπο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της ημέρας που μπορούν να μεταβληθούν σε σύγκριση με τον οργανισμό που απαιτείται από τη δραστηριότητα στον ιστότοπο.
- Αλλαγή του τόπου διαμονής ανάλογα με το έργο.
- Η εργασία απαιτεί τέλεια ανάγνωση και αναγνώριση των χρωμάτων.
- Τα έργα που εκτελούνται είναι έργα στον αστικό ιστό, υπόγεια έργα (αίθουσες τηλεπικοινωνιών, γκαλερί), κατά μήκος δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
- Η χρήση απαιτεί την οδήγηση ελαφρών οχημάτων και συνεπώς την κατοχή της αντίστοιχης άδειας οδήγησης
- Η εργασία απαιτεί χειροκίνητη εργασία χειρισμού
- Αυτή η εργασία ενδέχεται να απαιτεί και (σκάλες, ρακέτες) νυχτερινή εργασία με χρήση βοηθητικών γερανών και φορτηγών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
- Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας

Ισχύουν