H ιστοσελίδα https://www.circet.gr/ (εφεξής η ιστοσελίδα) είναι η επίσημη ιστοσελίδα της

CIRCET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (εφεξής CIRCET HELLAS) με έδρα στην οδό Σπάτων 68A - Γέρακας Αττικής (ΤΚ 15344), με ΑΦΜ: 801280527 – Δ.Ο.Υ : ΠΑΛΛΗΝΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ : 153415301000 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Ρούσσο.

Πάροχος φιλοξενίας της ιστοσελίδας είναι η

Alter way / 227 Bureaux de la colline / 1 rue Royal - Bât D / 92210 Saint-Cloud Γαλλία και

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης και Πώλησης, διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της CIRCET HELLAS και του εκάστοτε φυσικού ή νομικού προσώπου που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να περιηγηθεί σ’ αυτήν.

Πριν περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς με την είσοδο του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να σταματήσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

Οι παρόντες " Όροι Χρήσης" μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς  και χωρίς προειδοποίηση.  Η CIRCET HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας. Σας καλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα για την εξέταση τυχόν τροποποιήσεων των παρόντων όρων. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Η χρήση της ιστοσελίδας https://www.circet.gr/ απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω), οι οποίοι έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα και οφείλουν να παρέχουν ορθά και με πλήρη ακρίβεια τα προσωπικά στοιχεία τους. Οι χρήστες της ιστοσελίδας  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

LINKS / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

H ιστοσελίδα https://www.circet.gr/ περιλαμβάνει links ("συνδεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η CIRCET HELLAS για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Η δημιουργία συνδέσμων προς την παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται με τις ακόλουθες επιφυλάξεις:

  • επικοινωνία και έγκριση από πλευράς μας εκ των προτέρων,
  • η ενεργοποίηση του συνδέσμου πρέπει να γίνεται με άνοιγμα νέου παραθύρου ή καρτέλας,
  • η ένδειξη τίτλου του συνδέσμου πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση www.circet.gr,
  • η σελίδα προς την οποία γίνεται η ανακατεύθυνση μέσω του συνδέσμου δεν πρέπει να ανοίγει από το εσωτερικό άλλης σελίδας (Frame),
  • η ιστοσελίδα δημιουργίας του συνδέσμου δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες με χαρακτήρα πολεμικό, πορνογραφικό, ξενοφοβικό ή γενικά ικανό να θίξει ευαίσθητα στοιχεία μεγάλου αριθμού αποδεκτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα κ.α αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της CIRCET HELLAS και προστατεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις "Περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας". Απαγορεύεται ρητά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δημόσιες. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής των εικονογραφικών και φωτογραφικών απεικονίσεων.

Αναπαραγωγή σε έντυπη μορφή

Πέραν των εικονογραφικών απεικονίσεων, η αναπαραγωγή σελίδων αυτής της ιστοσελίδας σε έντυπη μορφή επιτρέπεται με την επιφύλαξη της τήρησης των τριών ακόλουθων όρων:

  • δωρεάν διάθεση
  • σεβασμός της ακεραιότητας των αναπαραγόμενων εγγράφων (καμία τροποποίηση ή αλλαγή οποιουδήποτε είδους)
  • ρητή αναφορά της ιστοσελίδας www.circet.gr ως πηγής
  • δήλωση ότι τα δικαιώματα αναπαραγωγής τελούν υπό επιφύλαξη και είναι αυστηρά περιορισμένα, η δε σχετική αναφορά θα πρέπει να γίνεται ως εξής: " CIRCET© ".

Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή

Η αναπαραγωγή όλου ή μέρους της παρούσας ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη της προσθήκης με ξεκάθαρο και ευανάγνωστο τρόπο της πηγής (https://www.circet.gr) και της δήλωσης "CIRCET© ". Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να εξυπηρετούν παρά μόνο προσωπικούς, συνεταιριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Αποκλείεται κάθε χρήση τους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.  Για τις ιστοσελίδες, επιτρέπονται μόνο σύντομες παραθέσεις από την παρούσα ιστοσελίδα και πάντα συνοδευόμενες από ένδειξη της πηγής και από τη δήλωση επιφύλαξης δικαιωμάτων, όπως περιγράφεται παραπάνω.  Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραγωγή, ακόμη και μερική, της παρούσας ιστοσελίδας, απαγορεύεται αυστηρά σε ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες με χαρακτήρα πολεμικό, πορνογραφικό, ξενοφοβικό ή γενικά ικανό να θίξει ευαίσθητα στοιχεία μεγάλου αριθμού αποδεκτών.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνηση σε σχέση με τους παρόντες όρους η ακόμα εάν θεωρείτε πως κάποια πληροφορία που έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων της CIRCET είναι αναληθής, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@circet.gr. 

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται από την Circet
14 avenue Lion - 83210 Solliès-Pont - Γαλλία

Φωτογραφίες
Circet
Jean-Marie Huron

Σχεδιασμός γραφικών, παραγωγή και ανάπτυξη ιστοσελίδων
SMILE
163 Quai du Dr Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine
Γαλλία