Είμαστε o όμιλος Circet, o κορυφαίος κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ευρώπη. Είμαστε πρωτοπόροι στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων τεχνολογίας από μηχανική έως ανάπτυξη δικτύου, εγκατάσταση και συντήρηση - σε όλες τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Εξυπηρετούμε κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις ανάγκες των πόλεων που διαθέτουν υποδομές δικτύου.

Έχουμε παρουσία σε 14 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Ρουμανία, Σουηδία.

Τα έσοδα του ομίλου μας το 2022 ήταν € 3,73 δισεκατομμύρια.

Η Circet Hellas, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2020, και ξεκίνησε δυναμικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανάγκης για ταχύτατη ευρυζωνική πρόσβαση τόσο με δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας με τεχνολογίες Fiber to the home (FTTH) όσο και με τη χρήση δικτύων 4G και 5G στην κινητή τηλεφωνία.

Οι πυλώνες για την ανάπτυξή μας:

  • Επιλογή κατάλληλου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με εμπειρία στον χώρο της κατασκευής των τηλεπικοινωνιακών δικτύων
  • Προσεκτική επιλογή συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών
  • Συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας στην Ακαδημία μας, Circet Academy
  • Διαχείριση έργων με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας διακεκριμένων στελεχών του Ομίλου
  • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας και μελετών σχεδιασμού από εξειδικευμένες ομάδες του Ομίλου

Βασική μας προτεραιότητα η εκπαίδευση και από την ίδρυση της Circet Hellas ξεκινήσαμε τη Circet Academy. Παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης από έμπειρους μηχανικούς με χρόνια εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, προσαρμοσμένα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παρέχουμε πιστοποίηση εκπαίδευσης και η υποστήριξή μας συνεχίζεται παρουσία έμπειρων μηχανικών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών τους στα έργα που αναλαμβάνουν.

Μέσα σε δύο χρόνια εκπαιδεύσαμε επιτυχώς πάνω από 1000 εργαζόμενους με στόχο να απασχοληθούν σε έργα τηλεπικοινωνιακών δικτύων στη Circet Γερμανίας.

Για τις δικές μας τοπικές δραστηριότητες η Circet Academy παρέχει εκπαίδευση σε τεχνικές ομάδες εσωτερικές και συνεργατών για την αποδοτική απασχόλησή τους σε έργα FTTH.

Αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί στην αγορά είναι:

  • Η παροχή end-to-end λύσεων και υπηρεσιών (Wireless Expertise, RF Design Services, Integration Services, Optimization Services)
  • Η αξιοπιστία ενός ομίλου με πολλαπλά σημεία παρουσίας και εμπειρία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών πάνω από 50 χρόνια
  • Η ευελιξία και η ισχυρή οικονομική θέση με τις εγγυήσεις ενός κορυφαίου ομίλου
  • Η επιχειρησιακή μας κουλτούρα που βασίζεται στον σχεδιασμό, την ανάληψη ρίσκου, διαδικασίες και εργαλεία εξασφάλισης ποιοτικών αποτελεσμάτων