Διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αναλάβουμε όλα τα στάδια στην κατασκευή ενός σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Για την ανάπτυξη του FTTH παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις που καλύπτουν όλα το φάσμα των δραστηριοτήτων, από τη μελέτη και το σχεδιασμό μέχρι την ενεργοποίηση του τελικού πελάτη.

Μηχανική και ανάλυση στο πεδίο και στο Back Office

Μηχανική και ανάλυση στο πεδίο και στο Back Office

Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τους Υπεύθυνους του κτιρίου

Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τους Υπεύθυνους του κτιρίου για την κατοχύρωση της προμελέτης

Έργα

Έργα χωματουργικού
Εναέριες κατασκευές
Σύνδεση με καμπίνες
Δημιουργία της υποδομής

Εργασίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης του εξοπλισμού

Εργασίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης του εξοπλισμού

Δημιουργία φακέλου - Documentation

Δημιουργία φακέλου - Documentation

Σύνδεση, συντήρηση και έλεγχοι καλής λειτουργίας της υπηρεσίας

Σύνδεση, συντήρηση και έλεγχοι καλής λειτουργίας της υπηρεσίας

Η στρατηγική μας για την ανάπτυξη του FTTH περιλαμβάνει και την υπηρεσία door to door όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι προωθούν την κατασκευή της υποδομής FTTH στον τελικό πελάτη.

Η Circet Academy εξασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των τεχνικών ομάδων.

Διαθέτουμε εμπειρία στη διαχείριση της σταθερής ασύρματης πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές (rural areas) που ξεκινάει από τον σχεδιασμό-καταγραφή στο πεδίο ( field surveys), την κατασκευή μέχρι και την τελική ενεργοποίηση του πελάτη.

Σε κάθε σημείο, από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, κατασκευάζουμε δίκτυα για γρήγορες ταχύτητες πρόσβασης και απελευθέρωση της επικοινωνίας.