Διαθέτουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να αναλάβουμε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρυζωνικότητας μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας:

  • Εμπειρία
  • Τεχνογνωσία
  • Εταιρική κουλτούρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα

Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της αγοράς του αύριο με αυτοπεποίθηση:

  • επενδύουμε στο 4G
  • ενισχύουμε την ικανότητα των δικτύων να αντιμετωπίζουν τον καταιγισμό δεδομένων συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του 5G

Κατασκευάζουμε ασύρματα δίκτυα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου επόμενης γενιάς για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών καθώς και για εταιρείες πελάτες.

Η εξειδίκευσή μας περιλαμβάνει τη μελέτη, την επιλογή και τη διαπραγμάτευση σημείων ασύρματης πρόσβασης, την κατασκευή και εγκατάσταση πύργων, την ανάπτυξη νέων τοποθεσιών, την ανακαίνιση υφιστάμενων τοποθεσιών, την εγκατάσταση καθώς και την αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων.

Τμήμα Σχεδιασμού

Τμήμα Σχεδιασμού

Αναζήτηση και διαπραγμάτευση για νέα σημεία βάσης

Αναζήτηση και διαπραγμάτευση για νέα σημεία βάσης

Ανάπτυξη νέων σημείων και αναδιάταξη ενεργών σημείων, κατασκευή σταθμών

Ανάπτυξη νέων σημείων και αναδιάταξη ενεργών σημείων, κατασκευή σταθμών

Εγκατάσταση, μετάθεση και ενεργοποίηση εξοπλισμού

Εγκατάσταση, μετάθεση και ενεργοποίηση εξοπλισμού

Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων

Αναβάθμιση και συντήρηση δικτύων

Δίκτυα πρόσβασης και εξοπλισμός radio 3G,4G,5G, Wifi και Wimax

Δίκτυα πρόσβασης και εξοπλισμός radio 3G,4G,5G, Wifi και Wimax

Backhaul δίκτυα και GE, SDH και σύνδεσμοι radio συστήματος μικροκυμματικής PDH

Backhaul δίκτυα και GE, SDH και σύνδεσμοι radio συστήματος μικροκυμματικής PDH

Ενισχύουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας για την ποιοτική αλλά και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους.