Η Circet Hellas εφαρμόζει πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης με στόχο την επίβλεψη των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων της, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της.