Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Προσωπικού του ομίλου Circet Group καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες και τις πρακτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας για τα μέλη του προσωπικού της Circet σε όλο τον κόσμο.

Κώδικας Δεοντολογίας