Το δυναμικό μας απαρτίζεται από άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς πεδίου. Διαθέτουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τις μετρήσεις και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο όμιλος Circet Group εξασφαλίζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για ένα εγγυημένο ποιοτικό αποτέλεσμα σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει η Circet Hellas. Επενδύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία και αξιοποιώντας εξειδικευμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια των έργων που αναλαμβάνει:

  • Τεχνικές μελέτες
  • CRM
  • Power BI εργαλεία
  • Εργαλεία για απομακρυσμένη πρόσβαση
  • Ψηφιοποίηση πληροφοριών κτλ

Corolle

Το Corolle είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τη Circet για το σχεδιασμό και τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών και μπορεί να ενσωματωθεί στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) των τοπικών αρχών.

Χρησιμοποιείται στα γραφεία σχεδιασμού της Circet, καθώς και από τους πελάτες της, τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς και τις τοπικές αρχές.

Η εφαρμογή εξελίσσεται συνεχώς σύμφωνα με τις εσωτερικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών. Γίνεται ταχύτερη, πιο φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη από το διαδίκτυο.

Sépale

Το Sépale είναι ένα καινοτόμο λογισμικό που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τη Circet για την καταγραφή και αποτύπωση των ερευνών τηλεπικοινωνιακής υποδομής στο πεδίο. Εξασφαλίζει μηδενική απώλεια δεδομένων μεταξύ του πεδίου και του back office.